11 Op 12 oktober 1822 verwisselt het pand wederom van eigenaar. Heereman, inmiddels zonder beroep, doet het pand voor f. 10.600,- over aan Pieter Loopuyt, brander, koopman en bankier. Als deze Pieter Loopuyt in 1859 sterft, gaat het pand, vermoedelijk door erfenis, over op zijn dochter, die gehuwd is met Christiaan Joannes Vaillant, geneesheer, die het na haar overlijden in eigendom krijgt. Daarna is het onduidelijk, wie de eigenaren zijn. Na 1885 is het perceel geheel of gedeeltelijk eigendom van Geertruida Wenneker, daarna Maria Wenneker, en Johannes Theodorus Wittkampf, brander en koopman. In 1897 komt het pand in bezit van burgemeester H.J. Versteeg. Deze moet de laatste bewoner van dit prachtige herenhuis zijn geweest. Als hij het in 1902 verkoopt, gaat het een ongewisse en onbarmhartige tijd tegemoet. Koper is de Nederlandse Protestantenbond, afdeling Schiedam, die meer grond in die omgeving, aan de Westvest, koopt met de bedoeling er een kerkgebouw neer te zetten. Als het perceel Lange Haven niet nodig blijkt te zijn, wordt het in 1910 weer verkocht en wel aan de HAV-bank, die in het pand haar kantoor vestigt. Deze nieuwe funktie heeft het tot 1935 het jaar, dat het nieuwe bankgebouw aan de Gerrit Verboonstraat betrok ken wordt. Huis en erf worden in 1939 eigendom van het Weeshuis der Hervormden. Het heeft vanaf dat ogenblik diverse, soms samenvallende funkties. Het is eerst Jeugdhuis van de Nederlandse Protestantenbond; dan, vanaf 1954, is een deel van het gebouw in gebruik als redaktielokaal van het dagblad 'De Schiedammer' (kopblad van 'Het Parool') - tot 1966, terwijl ook de Schiedamse Muziekschool er lange tijd - ook tot 1966 - in geves tigd is geweest. Daarna wordt het geheel in gebruik genomen door de eigenaar: de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale (VCJC). Het zal duidelijk zijn, dat dit intensieve en oneigenlijke gebruik het pand geen goed doet, zeker niet als het bovendien nog gevolgd wordt door enkele jaren leegstand. Tenslotte komt het pand in 1972 in handen van de huidige eigenaar, Otter Holding b.v. In 1973 wordt gestart met een algehele restauratie en in februari 1974 wordt het door burgemeester H. Roelfsema feestelijk geopend. Hoe erg het interieur ook was uitgeleefd, toch zijn er nog genoeg elemen ten aanwezig, die doen herinneren aan de glorietijd van voorheen: de luikkasten in de linker voorkamer; de gesneden lambrizeringen in het trappenhuis; de eikehouten betimmering van de achterkamer met kastpartijen en raamluiken;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1977 | | pagina 11