andere stukken van de schutterij over de bewaring van het archief wordt gesproken, mag worden aangenomen dat dit gedeelte van het schutterij archief in het vergaderlokaal van de schuttersraad was opgeborgen. De schuttersraad vergaderde de eerste tijd in het stadhuis, daarna in het Blauwhuis en tenslotte na 1848 opnieuw in het stadhuis. De registers en stamboeken waarvoor de secretaris van de commissie van onderzoek verantwoordelijk was, bevonden zich waarschijnlijk in zijn werkvertrek op de gemeentesecretarie (eveneens in het stadhuis). Na de opheffing van de schutterij in 1907 is het archief terecht gekomen op de zolder van het toenmalige politiebureau op de Markt, thans bureau onderwijs. In 1939 is het archief overgebracht naar het gemeentearchief. 3. Ordening Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van een voorlopige inventaris uit 1939 van de hand van mej. E.C. van Meulen. In deze inventaris was terecht een scheiding gelegd in het archief van voor en na de inwerkingtreding van de schutterijwet 1827. Anderzijds klopten een aantal series niet, terwijl de omschrijving van de bestanddelen te wensen overliet. Bij de nieuwe beschrijving van de stukken bleek een groot gedeelte te be staan uit historisch en administratief onbelangrijk materiaal. Deze stukken zullen te zijner tijd vernietigd worden, waarna 8 strekkende meter archief overblijft. C.H.A.M. VAN ES Beknopt overzicht van de ordening van het archief van de schutterij te Schiedam. a. Ie afdeling 1814-1827 1. algemeen - o.a. bevattende notulen van de krijgsraad, ingekomen stukken en reglementen 2. financiën - o.a. bevattend begrotingen, kasboeken, rekeningen en staten 3. administratie van de manschappen 4. administratie van de uitrusting b. 2e afdeling 1828 -1907 1. algemeen - o.a. bevattend notulen van de schuttersraad, ingekomen stukken en 'orderboeken' 2. financiën - zie boven 3. administratie van de manschappen 4. de mobilisatie van 1830 5. varia Q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1977 | | pagina 9