Redaktioneel 2 "Scyedam" is een uitgave van de Historische Vereniging Schiedam en wordt toegezonden aan leden en begunstigers. Men kan lid worden door over schrijving van respektievelijk: f. 20,— individueel lidmaatschap f. 30,— lidmaatschap echtpaar f. 25,— leden buiten Schiedam f. 10,— houders bejaardenpas/CJP op giro nr. 35.33.203 of op bank rekening nr. 25.81.52.362 bij Bank Mees Hope, Schiedam t.n.v. de penningmeester van de Historische Vereniging Schiedam. Aan dit nummer werkten mee: dr. P.J.T. Endenburg Th.A.M. Groenewegen Mevr. Den Hartog - Smit J. Noordegraaf Chrde Roo Mejuffrouw D. Smit A. IJzerman Redactie: Cees van der Geer Lange Nieuwstraat 127 3111 AG Schiedam Tel. (010)267.628 Foto omslag: Overstroming van de Noord Kethel- polder; de tweede doorbraak, mei 1903. foto: B. Gompers, Gouda. Met ingang van dit nummer zal de rubriek "Schiedams Kunstbezit" niet langer verzorgd worden door Josine Bokhoven. Tijdgebrek en verschil van inzicht betreffende de inhoud van de rubriek -namelijk een nadrukkelijk aksent op de Schiedamse kunstvoorwerpen in de museumkollektie- vormden de aan leiding. Jammer Met name haar serie artikelen over het lijmverfbe- hang waren bijdragen, die 'Scyedam' bijzonder waardevol maakten. "APOLLO" Waardevol, maar helaas wat onvolle dig is de bijdrage over de kaarsen fabriek "Apollo". Onvolledig in die zin, dat niet geheel duidelijk wordt, hoe het produktieproces verliep en hoe de sociale voorzieningen nu precies geregeld waren. Wel maakt dit authentieke verslag, dat zo'n direkt beeld oproept, benieuwd naar meer oorspronkelijke verhalen over de werkomstandigheden bij "Apollo" of bij andere bedrijven in het Schiedam van toen. Wie schrijft KETHEL Dit jaar is het vijfenzeventig jaar gele den, dat de Noord Kethelpolder over stroomde; een ramp, die destijds veel aandacht trok. Een van de slachtoffers van toen, destijds nog een jongen, doet hiervan op boeiende wijze verslag. Zijn zeer leesbare verhaal, geschreven en verteld alsof het gisteren gebeurde, begint hiernaast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1978 | | pagina 2