Het oude orgel II 11 Blijkens een brief van 12 januari 1875 van het kerkbestuur van de St. Jan de Doperkerk te Schiedam is het oude orgel verkocht aan het kerkbe stuur van de parochie van de H. Joseph te Den Haag voor f. 1800,— te voldoen in twee termijnen, n.l. op 30-1-1875 f. 1000,— en f. 800,— op 1 mei 1875 (Gemeentearchief Den Haag, St. Josephkerk Inv. 149 no. 31). Op 15-1-1875 antwoordt Den Haag, dat één en ander niet op waarheid berust, omdat werd overeengekomen dat: 1. het orgel werd gekocht voor f. 1800,— 2. Maarschalkerweerd zich met de verplaatsing en alle verdere werk zaamheden zal belasten voor de somma van f. 750,— 3. de betaling zou geschieden in twee termijnen, t.w. f. 1000,— na plaat sing van het orgel in Den Haag resp. na 6 weken, te rekenen vanaf 25-1-1875 en f. 800,— één jaar later, met name 1 mei 1876 (ld. No. 32) Dit is duidelijk een andere uitleg. De reaktie vanuit Schiedam loog er niet om met hun brief van 18-1-1875 (ld. No. 33). "De 2e betalinstermijn was als gevolg van een schrijffout abuisievelijk weergegeven; moet echter inderdaad 1876 zijn". Men houdt vast aan f. 1000,- bij aanvang van de demontage, Betaling na opbouw is volledig uit de lucht gegrepen. "U kocht het orgel van ons zo als het in onze kerk staat en het zou voor ons natuurlijk geheel en al on verschillig zijn, als U het plan, om het direct in Uw kerk over te plaatsen liet varen, en het aan een ander verkocht of het hier of daar tot later te bewaren. Schiedam heeft ook geen boodschap aan de overeenkomst tussen Maar- schalkerweerd Zn. en het kerkbestuur in Den Haag. "Alleen om U een genoegen te doen, omdat als Maar schalkerw eer d Zn. U konden helpen, hebben wij onze orgelmaker vrijheid gegeven, ons nieuwe orgel zes weken later op te leveren. Het is U bekend, welke moeite het ons heeft gekost deze concessie te doen". Daar kon Den Haag het dan mee doen. Men pruttelt dan ook niet meer tegen en accepteert de voorwaarden. (ld. Inv. 149 No. 34). Begin februari 1875 start Maarschalkerweerd met de demontage en we deropbouw in Den Haag. (Id. Inv. 149 No. 35 bijl. 2). In de St, Josephkerk had men nog een oud orgel staan, dat "met zijn ivoren toetsen, geel als saffraan, een oude rammelkast (was), afkomstig uit Scheveningen (kerk Assendelftstraat) en aldaar wegens hoge leeftijd op non-actief gesteld" 13 Deze "rammelkast" bracht via een advertenite (kosten f. 10,10) nog

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 11