19 que/gemaakt en de clarinet geheel van tin bewerkt. De ondergeteekenden gevoelen daarom de vrijheid dit orgel voor een goed werk te mogen verklaren, en voegen hierbij de welgemeende wensch, dat hetzelve zeer langen tijd moge bijdragen tot stichting der gemeente. Zij hebben de eer zich met alle achting te noemen. w.g. J.B. Litzau J.A. Klerk J.H. Marinus Deze heren ontvangen op 6-10-1875 elk f. 50,- voor bewezen diensten, terwijl pater Havelte wordt bedacht met f. 25,- voor reiskosten. (Notu len 6-10-1875). In maart 1885 wordt het orgel geheel uitééngenomen en schoongemaakt. Tevens voorziet Maarschalkerweerd de trekkers van Nickeldraad. Men bleef hier problemen mee houden, daar hier eind 1889 weer reparaties aan verricht moesten worden. De verzekerde waarde is op 6 september 1889 - f. 14.000,—. Op de vergadering van 21-9-1913 wordt besproken een electrische in stallatie aan te schaffen voor het klokluiden en orgeltrappen. Om mij tot het laatste te beperken, citeer ik uit een interview met de heer Elbertse uit Soest 14>, die nog enige jaren bij Maarschalkerweerd heeft gewerkt: die net als we in Schiedam gemaakt hadden door middel van een lange ijzeren wals en exentrieken voor elke blaasbalg aan een motor ver bonden waren. Zette je de motor aan, dan begonnen de treden te wappe ren en wanneer er teveel wind kwam, schakelde de hele installatie ook weer uit". Tussendoor zijn nog diverse reparaties uitgevoerd, welke niet van grote omvang zijn geweest. Op 5-2-1930 vinden we vermbld een herstelling door Blaisse en Strunk voor f. 795,— hieronder begrepen het aanbrengen van een ventilator. (Deze heren zullen zonder twijfel afkomstig zijn uit de "Standaart"- school. Van (Theo) Strunk is dit zeker 15>. Hij was Duitser van geboor te. Een ex-collega, Julius Gaal - een Hongaar van geboorte -, werkte voor hem op free-lance basis. Nog later vormde hij met een leerling van Theo Strunk, André Fonteyn, de Firma Fonteyn Gaal, thans Firma Fonteyn, Kampen.) De orgeltrapmachine werd verwijderd en vermoedleijk is op de vrijge komen ruimte een houten Prestant 16' van het pedaal geplaatst. Op één van deze pijpen staat de naam "Gaal" vermeld. Dat zou toen gebeurd moeten zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 19