22 De slepen zijn allemaal blootgelegd en gereviseerd. De sleepdekken zijn schoongeschuurd en opnieuw gelakt. Ook de pijpenrekken zijn grondig hersteld. Alle pijpen zijn uitgenomen, schoongemaakt, eventueel gerepareerd en geïntoneerd. Het front is gedemonteerd, gereviseerd en opnieuw ge- intoneerd. De loden verbindingen naar de frontpijpen zijn vervangen door westaflex-slang. Om dit soort slang op de bestaande conducten passend te maken, moes ten hiervoor, evenals voor de pijpverbindingen elders in het orgel, circa 250 houten verloopmanchetten worden gemaakt en zo'n tiental ver schillende maten op 0,2 mm. nauwkeurig worden geboord. De in de frontpijpen aanwezige conductverbindingen bestaan ook voor een deel uit houten vervoerstokken, die door lekkage ook- een grondige revisie behoefden. De eerste tien frontpijpen van de Prestant 16' zijn aangesloten op een pneumatisch-mechanische lade. Deze is geplaatst onderin het middelste pijpenveld en is van nieuwe membramen voorzien, welke bediend wor den met de 'speelwind'. De bedoeling hiervan is om windverlies bij het aanspreken van de toon te voorkomen. Het houtwerk in het orgel is geïmpregneerd met houtveredeling en het snijwerk aan de kas is gere pareerd. De balgen worden, indien nodig, gereviseerd. Tengevolge van de verplaatsing van de windmachine, die eerst achter het orgel stond, maar in verband met de verwarming van het kerkgebouw moest worden overgebracht naar een kast bezijden het orgel, werd het nodig een nieuw, circa 6 meter lang windkanaal aan te brengen, dat op zijn weg door enkele andere kasten, verschillende malen moest worden verkropt. Het pedaal-klavier is nog origineel. De orgelbank eveneens en lijkt met de ruggesteun wel op een 'bok' van een oude 'paard-en-wagen'. Ook de speeltafel behoefde grondige revisie en met name de klavieren met koppelmechanisme. De in slechte staat verkerende registerschuiven werden vervangen door blank-eiken vierkante schuiven. Technische ver betering is hierbij de dubbele geleidingen van de schuiven en het hierop aansluitende ijzeren overbrengingsmechanisme, wat ook wijziging be hoefde. De witte toetsen zijn belegd met ivoor, de zwarte zijn van ebbenhout, evenals de hakstukken (zijkanten van de speeltafel). De onderzijde van de windladen werden belijmd met een moderne soort afdichtingslinnen, wat ongevoelig is voor temperatuurwerkingen. Bij schapeleer is dat wel het geval en dat is bovendien veel kostbaarder.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 22