Het oude orgel I 3 In dit artikel wil ik de historie schetsen van de orgels in de Havenkerk te Schiedam. Om de misschien toch wel voorkomende technische termen te verduidelijken, zal aan het eind van dit artikel een verklarende woorden lijst worden opgenomen. Van de archivalia is helaas niet zoveel meer beschikbaar. De notulenboe ken van het kerkbestuur en het kasboek worden bijgehouden vanaf 1835, terwijl correspondentie bijna niet (meer) aanwezig is. 2> Over het orgel zijn dus weinig vroege gegevens bekend. Zo vermeldt "De Godsdienstvriend" in deel 13, pag. 258, waar een verslag wordt ge geven van de ingebruikname van de kerk op 14-11-1824: tegenover hetzelve staat op een aanzienlijk oksaal boven het voornaamste kerk portaal, een fraai orgel, in grootte en disposisie evenredig aan de uitge strektheid dezes gebouws". Hier hebben we natuurlijk nog weinig aan. A.J. van der Aa meldt in zijn Aardrijkskundige Woordenboek (1839-1851) bij 'Schiedam', blz. 189: en een zeer welluidend orgel in 1825 vervaardigd door W. Reekers te Utrecht". Dit is echter niet helemaal juist. Broekhuysen vermeldt in zijn dispositie-verzameling, opgeschreven in de jaren 1852-1855, het volgende onder het hoofd 'N5 Schiedam Provintie Zuid-Holland' 3): "In 1823 werd Wander Beekes Orgelmaker te Utrecht, de bouwing van een nieuw orgel opgedragen, die met dezen arbeid in 't laatst van ge noemd jaar een aanvang maakte, en hetzelve in 1825 voltooide en af leverde, geëxamineerd door de Heeren J. Robbers en C. de Lange, beiden organisten te Rotterdam en J.J. Berghuis, organist te Delft. Het geheele werk is omsloten in een welgeordoneer de Kast. Het pypwerk is uitmun tend bearbeid, verscheiden geluiden als tongwerken, en de Viol di Gamba voldoen by uitstek: en het geheel spreekt zeer goed aan. Manuaal: Positief: 1. Bourbon 16 vt l.Holpyp8vt 2. Prestant 8 vt 2. Roerfluit 8 vt 3. Holpyp 8 vt 3. Viol dit Gamba 8 vt 4. Fluit Trav. D 4. Quintadena 8 vt 5. Octaaf 4 vt 5. Prestant 4 vt 6. Roerfluit 4 vt 6. Fluit 4 vt 7. Quint 3 vt 7. Woudfluit 2 vt 8. Octaaf 2 vt 8. Flageolet 2 vt 9. Mixtuur B geh 4 st 9. Carillon geh. 3 st 10. Mixtuur D geh 5.6 st 10. Fagot 8 vt ter vervanging van 11. Cornet D 5 st een Voxhuma 8 vt, welke door 12. Sexquialter D 2 st al te sterke sonnance der kerk 13. Trompet Geh 8 vt niet kon voldoen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 3