EEN MEESTER OP VELE WAPENS Jaap de Raat Het was een sympathieke gedach te van de staf van ons Stede lijk Museum, om een Kerstten toonstelling te organiseren met werken van Sjef Schmier- mann. Wiens werk zou beter aansluiten bij de tijd van bespiegelend terugzien en vooruitblikken dan dat van de Rotterdammer, die Schiedammer werd? De man, die vol devotie religieuze stuk ken schilderde en voor kerken kerststallen ontwierp. Tevens schonk hij troost en bemoedi ging aan vele stadgenoten in de oorlogsjaren, door een plaat 'in druk te laten verschijnen, waarop Sint Liduina haar stad beschermt tegen bomaanvallen. Ing. Jos M. Schmiermann, zich bescheidenlijk sierkunstenaar noemend, werd op 3 oktober 1875 geboren in de Eerste Lombard straat te Rotterdam, als zoon van een zadelmaker. Na zijn schooljaren was hij werkzaam bij de decorateur Groenewegen en bezocht hij in de avonduren de oude Academie. Hij onder scheidde zich door in prijs kampen de zilveren en bronzen medailles te veroveren. Later maakte hij bij het 75-jarig jubileum der Academie een serie voorstellingen uit haar geschie denis, sprankelend door spits vondigheid en humor, waarvoor hij speciaal gehuldigd werd. Helaas, het bombardement ver woestte dit alles. In 1903, een jaar na zijn huwe lijk met Petronella van der Poel, vestigde hij zich als zelfstandig decorateur in de EudokiastraatAlgemeen bekend werd o.a. de reclame van "Alleen Nooytgedagt gereedschap". 's Avonds gaf hij les op de schil derschool van Van der Burg, evenals Kos Koolhaalder en Funke De .woningnood in Rotterdam, na de Eerste Wereldoorlog, deed hem in 1920 naar Schiedam ver huizen. Het was pastoor Jansen van de Singelkerk die verwon derd het hoofd schudde met de woorden: "Het zal je niet mee vallen in Schiedam, er is wei nig aandacht voor kunst." Op drachten over het hele land gaven hem echter voorlopig vol op werk; maar moeilijk werden de crisisjaren voor het gezin, dat inmiddels zeven kinderen telde. Graag aanvaardde hij een functie op de avondcursus van de "Teeken- en Vakschool St. Jozeph" aan de Lange Haven. Daar leidde hij de schrijver dezes op het glibberige pad der kunst. Vaak denkt deze oud leerling terug aan de tijd die hij mocht doorbrengen op het zolderatelier aan de Overschie- sestraat 8 b. Daar ging een andere wereld open, er waren studies aan de wanden geprikt en er stonden vele schilders attributen rondom. Daar kwamen veel ontwerpen, wandschilde ringen en altaarversieringen tot stand. Voor Schiedam o.a. de kapel van het Sint-Liduina- gesticht, de kapel van de Fran- kelandkerk, de Kruisvaartburcht 73

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 25