voor de ezel in zijn atelier zo heb ik hem nog voor ogen. 't Gelaat getekend als Guido Gezelle en ook diens eenvoud bij uitleg en vertellen. Eens was hij akelig ziek en mocht zelfs geen sigaar, wat miste hij die reuk, wat maakte dat hem naar. Dus aan een gast verzocht "steek rustig maar eens op" die voelde zich niet goed en schudde met zijn kop. Toen 't zo ook met de dokter ging zei hij tot heel die kliek "ik ga uit bed en jullie er in, want jullie schijnen ziek". Hij werkte uit een diep geloof dat was vermengd met smart, maar ook veel humor en een vol en dankbaar hart. 'k Herinner deze woorden nog "geloof me toch De Raat, de Heer legt Judasstreken op mijn weg, maar krijgt me heus niet kwaad". J. de Raat 1980 76

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 28