MONDELINGE HISTORISCHE DOCUMENTATIE (11) H. Stolk 1945 Duitsland was verslagen, de bezettingstroepen probeerden zich zo snel en zo ordelijk mogelijk uit ons land terug te trekken. Het was op een zondag, dat ik op bezoek was bij mijn ouders. Zij woonden in een benedenwo ning aan de Rotterdamsedijk. Mijn jongste zuster, die met Verwey getrouwd was, woonde in hun nabijheid. Ik was mis schien een kwartier bij mijn ouders, toen Anton Verwey opge wonden binnenkwam, hij had een boodschap voor mij. Hij was gebeld door mijn vrouw. Ik moest onmiddellijk naar huis komen. Er was nl. een Duitse officier bij ons aan huis geweest die gezegd had, dat Stolk de paar- denslachter zich zo spoedig mogelijk bij de Duitse weer macht aan de Havendijk moest melden. Er moest daar een paard geslacht worden. Dit was een bevel waar ik moeilijk onder uit kwam. Het was bovendien een lastig karwei, want er wa ren geen gereedschappen voor handen. Zo waren er geen burrie, geen takels en ga zo maar door. Enfin, ik zou wel zien hoe ik dit karweitje zou oplossen. Anton Verwey bood aan om te helpen, hij zei: "Dat kunnen we samen toch wel doen. Mag ik mee lopen?" Ik zei: "Wel ja, wellicht kun je ergens mee helpen." Maar ik dacht bij me zelf, wat moet ik met hem. Wat weet een bakker (want dat was hij) nu van slachten? Zo gingen we dus op weg naar mijn huis. En opeens wist ik het. Dat ik daar nu niet eerder aan gedacht had! Ik ging Henk Daalmeijer opzoeken. Hem had ik kort gele den nog geholpen met een koe slachten voor een boer. Henk zat zonder vlees voor zijn ge zin, en zoals iedereen had ook hij geen bonnen meer. Daalmeijer was thuis, ik vertelde hem het geval, en natuurlijk was hij bereid om te helpen. Henk pakte wat spullen bij elkaar en trok ander goed aan. Ook ik ging mij thuis verkleden, het was immers zondag. Ik zocht ook nog wat spullen bij elkaar, die we zouden kunnen gebruiken. Gemakkelijk zou het niet wor den. Het gebouw waar we naar toe moesten lag maar een paar minu ten bij ons vandaan. Wij werden opgevangen door een paar bewa kers, die de officier waarschuw den. Deze verscheen onmiddel lijk en zei ons hem te volgen. We liepen het gehele gebouw door tot aan de achterkant, waar een ruime plaats was, bij een haventje. Daar lag het paard, dat kort tevoren door de officier was doodgeschoten. Het paard was pas 5 jaar oud, maar het was onderweg kreupel geworden en niet meer geschikt 77

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 29