te drinken. Nu, dat vonden ze 'schön'. Zij waren vijftigers en ook slachtoffers van het regime De volgende dag ging ik het vlees gereed maken om in te zouten. Het werd met een baal tje zout" in een grote kuip ge legd. Na veertien dagen weken werd het nog eens overgezouten Daarna werd het aangeregen om in de wind te drogen. Toen moest het ook nog gerookt wor den. Maar er waren haast geen gelegenheden meer voor het ro ken. Ik had echter nog een oude kennis uit het slagersvak. Vroe ger had hij handwagens vol voor ons gerookt. Hem zocht ik op. Hij rookte het vlees, evenwel niet voor geld, maar in ruil .voor wat vlees. Intussen had Henk Daalmeijer een koper voor het gerookte vlees gevonden. Nu zou ons werk toch nog beloond worden. Het vlees moest alleen afgeleverd worden, wat ons nog 25 gulden kostte, omdat we zelf geen ma teriaal hadden om het te ver voeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 31