matie was geweest, is een zin loze vraag. Omdat er in 1572 nog goederenregisters zijn aan gelegd, was er nog wel degelijk een financiële basis, hoewel deze misschien versmald was. NOTEN 1. D. van Heel, 'De exemptie van de kloosters der Tertiarissen St. Agatha te Delft en St. Ursula te Schiedam', Bijdragen tot de geschie denis van het Bisdom Haarlem, LVI (1929), p. 435 - 438. 2. ARA, Ursula, inv.no. 134. 3. ARA, Ursula, inv.no. 3. 4. ARA, Ursula, inv.no. 10. 5. N.W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidse lakenindustrie, I, De Middeleeuwen, (Den Haag 1908), p. 413 - 414. 6. K. Heeringa, Rechtsbronnen der stad Schiedam. Oud Vaderlandsche Rechtbronnen(Den Haag 1904), p. 221. 7. Heeringa, Rechtsbronnen, p. 183. 8. ARA, Ursula, inv.no. 28. 3. Heeringa, Rechtsbronnen, p. 183. 10. Heeringa, Rechtsbronnen, p. 127 - 129. 11. De rekeningen hebben wel bestaan. Zie ARA, Ursula, inv.no. 28, f. 72. 86

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 38