ten van twee vento/ien Hand- Achriften; het eene van 'Jacob van ftaerlant 'a Spiegel UiAto- nlael en het andere van fteÜA StokeA, Kijm-Knonigk3de deed, 2de /stuk den "Verhandelingen van de ft aatA chapp-tj den Neden- tanabiche Lettenkunde te Letden, 1818). Encgclopaediae theoioglcae epitome, penpetua annotatione Litenariu potiAAimum, illuAtra- ta" L. (3.1832, edltio attena auction L. (3.1835). "Oven Nieno- nymuA van Aiphen, oIa dtchten en kinderdichten. Twee voorle zingen Rottendam1836 "Sterne- en Natuurkundig, onder- wIJa, gemeenlijk genoemd Natuur kunde van het Qeheel-al, en gehouden voon het wenk van Re kenen Broeden Qhenaent. Oen NederduitAch oonApronheliJk Leerdicht uit het LaatAt den 13e of. het begin der 1ke eeuw; uitgegeven naar vijf geen oude HandAchniften, met gebruikma- king van vier Lat ene, maar %een nauwkeunijge afrchniften; met eene Inleiding, en Aantekeningen, door J.CiariAAe" (Leiden, 1847). Talrijke verhandelingen, boek beoordelingen en dergelijke zijn door Joannes Clarisse ge publiceerd in verschillende tijdschriften. Bronnen: - A.J. van der Aa - "Biografisch woor denboek der Nederlanden", Amsterdam, 1969 (deel II, blz.122-125) - "Beroemde en vermaarde personen te Schiedam geboren" - K.J.R. van Harder wijk - Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam, 1852. - Gegevens klapper bij het Iconogra fisch Bureau te 1s-Gravenhage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 41