HISTORIE ACTUEEL R.W. Pocls Distilleerderij "De Locomotief" In de avonduren van donderdag 28 februari zijn de panden van Distilleerderij "De Locomotief", Lange Haven 74 en 76 voor een deel uitgebrand. De zolderver diepingen en dakpartijen van beide panden werden geheel ver woest, terwijl de lagere verdie pingen flinke waterschade heb ben opgelopen. De gevels bleven nagenoeg intact, maar daarach ter is de schade groter dan de voorzijde doet vermoeden. Nummer 76, voorkomend op de monumentenlijst, is het pand van de overigens reeds jaren niet meer in vol bedrijf zijnde distilleerderij. De inrichting is echter grotendeels nog aan wezig. Het pand werd tevens als opslagruimte gebruikt. De sluitsteen van de inrijpoort bevat het jaartal 1794. De par terre bevat een muurschildering van de Schiedamse kunstenaar J. Schmiermann. Het pand nummer 74 is het aanliggende kantoor met fraaie vergaderzaal. In dit pand was tot vorig jaar de miniatuurflesjesverzameling ondergebracht (thans in het Nationaal Gedistilleerdmuseum aan de Hoogstraat). Ook hier zijn de wanden voorzien van muurschilderingen van de hand van J. Schmiermann. Bluswater heeft hier voor grote schade gezorgd. Wij hopen in een der volgende nummers nader op beide panden in te gaan. (Zie foto's) Lange Haven 76 en 74, waarvan de zolderverdiepingen en kappen op 28 februari werden verwoest door brand. (Foto: A. H. Groene- weg, 1977) 90

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 42