18de-eeuwse kastpartij in woning nr.19 in het Proveniershuis, verwijderd in 1981, thans opgeslagen in het depot van het Stedelijk Nuseua (Foto: R.H. Poels, ■ei 1981) bleef, volgens beloften van het gemeentebestuur, bestemd om er een stijlwoning van te maken. De Historische Vereni ging Schiedam had in die rich ting al in oktober 1979 een voorstel gedaan. Na overleg tussen de Gemeente Schiedam, de Rijksdienst voor de Monumen tenzorg en de Historische Vere niging werd in 1983 een plan vastgesteld, met de uitvoering waarvan in de maanden november en december 1984 een begin werd gemaakt Het sinds jaren op advies van onze vereniging bewaarde 18de- eeuwse interieurmateriaal van de uitgesloopte woningen van de vleugels, werd aangewend om deze woning op nr. 32 in de juiste staat te brengen. Het resultaat mag bevredigend worden genoemd. Helaas konden niet alle wensen worden verwe zenlijkt. Zo ontbreekt het kel dertje onder de bedstee en be vindt de trap naar de zolder zich noodgedwongen in de kamer. Museumwoning Proveniershuis Eén klein onderdeel van het Proveniershuis was tot eind vorig jaar niet aangepakt in de renovatieronde. Achtereenvol gens kwamen nieuwe woningen in de beide vleugels gereed en in het voorhuis, en werd een restaurant gevestigd in het uitgebroken achterhuis. Op de grens van achterhuis en zuidelijke vleugel bleef één woninkje onaangeroerd. Dit De bedstee van woning nr.32 in het Pro veniershuis. (Situatie vanaf deceaber 1984) (Foto: R.ti. Poels, dec. 1984) 92

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 44