Maar verder is alles aanwezig, zoals de bedstee, plavuizen- vloer, lambrizering, twee fraaie schuine hoekkasten, schoorsteen manteltje, kapstokrekjes, deu ren, e.d. De verdere inrichting zal in de loop van het jaar plaatsvinden. Te zijner tijd zal het woninkje via het restau rant te bezichtigen zijn. Tevens kan gemeld worden, dat het .belangrijkste deel van het niet gebruikte interieurmateri aal na bemiddeling van de Histo rische Vereniging is opgeslagen in een der depots van het Stede lijk Museum. Het betreft o.a. een volledige bedsteewand en een wandkast met origineel hang en sluitwerk. (Zie foto's) Molen "De Vrijheid" 200 jaar Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van molen "De Vrijheid" vond in mei een groot Schiedams molenfeest plaats. In dit kader werd o.a. de ten toonstelling "Twee eeuwen Molen De Vrijheid" gehouden in het Stedelijk Museum, welke duurde van 11 mei tot 2 juni. Op 18 mei volgde de opening van het nieuwe gedistilleerd- museum in de kelder van het Stedelijk Museum. Op die dag waren ook de distilleerderijen van Dirkzwager en Uto ter be zichtiging opengesteld. Tevens werd het door Frits Henderickx ontworpen en vervaardigde beeld van de brandersknecht onthuld. Het heeft een plaats tussen de Beurs en de Korte Havenbrug gekregen. Op 25 mei vond een grote manifestatie plaats aan de Noordvest en de Parkweg. Een en ander werd georganiseerd door de "Stichting De Schiedam- se Molens". De jubilerende lolen "De Vrijheid", die op 30 «ei 1985 200 jaar bestaat. (Foto: A. H. Groeneweg, 1980) I.J.M. Schmiermann Het Stedelijk Museum wijdde van 15 december 1984 tot 7 janu ari 1985 aandacht aan de Schie- damse kunstenaar I.J.M. Schmier mann (1875 1950). In de lin— kerbovenzaal waren vele tien tallen schilderijen, tekeningen, aquarellen, ontwerpen en schet sen te zien, waaronder vele 93

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 45