KETHEL Eén der plaatsnaamborden, die sinds 12 december 1984 op vier plaatsen aan de rand van de dorpskom van Kethel staan, en door de Historische Vereniging werden geschonken aan de Ge meente Schiedam (daartoe in staat gesteld door de Bonds spaarbank Schiedam). Het vierde exemplaar, op de hoek van de Schiedamseweg en de Zwaluwlaan werd eind janu ari geplaatst. Dit heeft er echter niet lang gestaan. In de nacht van 9 op 10 februari verdween het spoorloos. De Historische Vereniging heeft met de gemeente hierover con tact opgenomen. Naar wij hopen bestaat de mogelijkheid een vervangend exemplaar aan te brengen 'T" 96 GEM. SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 48