MEDEDELINGEN Historische Vereniging Schiedam Opgericht 28 oktober 1975 Postbus 290, 3100 AG Schiedam Bestuur Voorzitter: R.W. Poels, tel.: 010-700191 â– Secretaris: J.M.M. Jansen, tel.: 010- 735053 Penningmeester: H.J.A. Sondermeijer, tel.: 010-261473 Ledenadministratie: P. Plaisier, Vlaardingerdijk 414, 3117 ZW Schiedam, tel.: 010-266475. Ook voor het bestellen van uitgaven van de vereniging. 98

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 50