(4) Ibidem, 41. (5) Ibidem, 34-36. (6) Ibidem, 46-52. (7) Ibidem, 53-55. (8) Ibidem, 77-79. (9) Ibidem, 59-65. (10) Ibidem, 56-75, 86. (11) Ibidem, 37, 38; C. den Hartog, J.G.A.J. Hautvast en A.P. den Hartog, Nieuwe voedingsleer (twee de druk. Utrecht 1980), 66-68. (12) De Rooy264. (13) A.P. den Hartog, 'Werklozen en hun voeding in de jaren 1930-1939', in Spiegel Historiael 1982, 445- 451. (14) A.C. Drogendijk, 'De voeding der werkloozen (I)', in Maatschappe lijk hulpbetoon. Officieel orgaan van de vereeniging van directeuren van maatschappelijk hulpbetoon 1935, 82, 83. (15) De Rooy, 224.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 11