bezit gekomen van een foto, waarop de afbraak van het oude postkantoor staat afgebeeld. Bij het nauwkeuriger bekijken van die foto, bleek het hoek raam veel overeenkomst te ver tonen met de situatie op de bovengenoemde, nog onbekende foto. Op dat moment was een aanknopingspunt gevonden en kon ik gerichter gaan zoeken. Op een prentbriefkaart met als titel "Panorama" (Centrum), een uitgave van Hrs. Rebers Oranjestraat, was het aantal daken te tellen van de woningen achter het postkantoor. Dit aantal daken kwam overeen met het aantal panden op de foto op bladzijde 78 van het boekje "Zo was Schiedam", van H. van der Sloot. Nu er zoveel zekerheden waren kon de foto volledig worden gereconstrueerd. Ik heb de pand jes allemaal afzonderlijk gete kend en op een rijtje gezet. Met oude woningkaarten erbij ben ik toen gaan onderzoeken, wie er allemaal in de pandjes hebben gewoond. Door het grote aantal verhuizingen zullen we slechts een jaartal bekijken, nl. 1934. No. la zijn de pakhuisdeuren van de stucadoorswerkplaats van De Geus en Van Waart. Toen eenmaal deze naam boven water gekomen was, bleek de firmanaam voor te komen boven de poort, hetgeen moeilijk te lezen was op de oude foto. Op de eerste etage woonden A. van Waart op no. lb, en W. de Geus op lc. Voor die tijd had L. Winkelman op lb gewoond. Dat is niet vreemd, omdat in dezelfde tijd aan de overkant van de West- vest, op no. 4, Gebroeders Winkelman gevestigd was. In een advertentie stond aangege ven "Handel in Automobielen en motoren, Reparatie-inrich ting, Stock diverse banden en Electrische draaierij". Is het Reconstruering van de I (reconstructie C. Pluijm) SELIER T 119

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 19