HISTORIE ACTUEEL R.W. Poels HEROPENING LINDENHOF 126 Op 15 mei werd het gebouw De Eindenhof, het voormalig Her vormd Weeshuis aan de Lange Achterweg, daterend van 1779, heropend, na meer dan 10 jaar leegstand. Dat gebeurde met het weer plaatsen op de voor gevel van de beide houten beel den van Jan en Kaat. Het gebeur de in aanwezigheid van een 60- tal oud-wezen, die voor een reünie naar Schiedam waren ge komen. Het was de voorlopig De herplaatsing van Kaat en Jan op de gevel van het vm. Weeshuis der Hervorm den aan de Lange Achterweg, (foto: A. H. Groeneweg, 15 mei 1985) Het fraaie stucplatond dat in juli werd herplaatst in de entreehal van het vm. Weeshuis der Hervormden aan de Lange Achterweg, (foto: R.W. Poels, juli 1985) laatste handeling van restau ratie en renovatie die begin 1984 begon. Een eerdere specta culaire gebeurtenis was de her plaatsing van het torentje op 17 juli vorig jaar. Thans zijn in het voorgebouw en de linker vleugel 23 moderne woningen voor kleine huishoudens onder-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 26