NATIONAAL GEDISTILLEERDMUSEUM HEROPEND gebracht. Het is goed dat, net als bij het Proveniershuis, voor dit gebouw de oude woon bestemming is gebleven. Toch was de restauratie niet vol tooid. O.a. ontbrak in de en treehal nog het fraaie stuc plafond. Dit werd in de maand juni weer aangebracht. (zie foto). De fraaiste ruimten moe ten echter nog worden aange pakt: de in de linkervleugel aanwezige beide regentenkamers. Op 18 mei werd in de centrale kelderruimte van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat, door André van der Louw, voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijn mond, het Nationaal Gedistil leerd Museum heropend. Aldaar is thans de collectie te zien, die voorheen in de kelderruimte van de rechtervleugel was onder gebracht, inclusief de kuipers werkplaats. Wat nu bijzonder 127 ïnn Detail van het stucplafond in de hal van het vm. Weeshuis der Hervormden, (foto: A. E H. Groeneweg, 1977) Bronzen beeld "De Brandersknecht", op 18 mei onthuld naast de Korenbeurs aan de Lange Haven door oud-brandersknecht Jan van Heiningen. Het 1.80 m hoge beeld werd ontworpen door de Schiedamse kunstenaar Frits Hendrickx. (foto: A. E H. Groeneweg)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 27