SLOOP In de maand juni werden de vol gende gebouwen gesloopt: - Het restant van de gebouwen, die voorheen deel uit maakten van het complex van distil leerderij Rijnbende. Het be treft de panden Noordvest 33-37 en Groenweegje 8 en 10. (zie foto's) Groenweegje 10 en 9, gesloopt juni 1985. (foto: A. H. Groeneweg, 1978) 129 Noordvest 37, gesloopt juni 1985. (foto: A. Gordijn, 1976) Groenweegje, links van nr.10, gesloopt juni 1985. (foto: A. 6 H. Groeneweg, 1980) 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 29