- Ook werd een tweetal monumen tale schoolgebouwen gesloopt aan de Prins Mauritsstraat De school op nummer 5, inclu sief de gymnastiekzaal op nr.7, dateerde van 1907 en werd gebouwd naar een ontwerp van gemeentewerken. De school op nr.9 werd eveneens gebouwd in 1907 en bezat een indruk wekkende ingangpartij, be kroond door een sluitsteen met uilekop. In de voorgevel was de oorspronkelijke bestem ming af te lezen in 48 gegla zuurde tegels. In donker blauwe letters op een licht blauwe ondergrond was te le- Schoolgebouw Prins Mauritsstraat 5, daterend van 1907, gesloopt juni 1985. (foto: A. H. Groeneweg, 1980) V.m. huishoudschool Prins Mauritsstraat 9, daterend van 1907, gesloopt juni 1985. (foto: A. Gordijn, 1976) zen: "HUISHOUD EN INDUSTRIE SCHOOL", met boven in de ge vel het jaartal 1907. (De tegels werden vervaardigd in het atelier van Rozenburg.) Het imposante schoolgebouw was een schepping van archi tect Th.E.J. Kramers. Van zijn hand bestaat in Schiedam o.a. nog de branderij s-Gra- veland 25-29. (Zie foto's) Detail van de ingangpartij van de school Prins Mauritsstraat 9. (foto: H. Ver meulen) 130

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 30