1 ni Ook in juni kwam een drietal woningen met puntgevels en gesneden windveren en gevel tekens aan de Archimedesstraat 42—44—46 plots door sloop aan hun eind. De meegesloopte herdenkingssteen liet de vol gende tekst zien: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR CATHs MAK Gz OUD 3 JAAR 15 JUNI 1881. (Zie foto) Archimedesstraat 42-44-46, daterend van 1881. Gesloopt juni 1985. (foto: A. 6 H. Groeneweg, 1979) - Voorts werd de woning Singel 102, op de hoek met de Laurens Costerstraatgesloopt. Vorig jaar was deze al voor een deel uitgebrand. (Zie foto) Singel 102, gesloopt juni 1985. (foto: A. 6 H. Groeneweg, 1979) - Tenslotte werden de reeds lang leegstaande en onbewoon baar verklaarde woningen aan de Baan 11 t/m 31 gesloopt. (Zie foto) Baan 15 t/m 31, gesloopt juni 1985. (foto: A. 6 H. Groeneweg, 1983) 131 Xm i wmmmm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 31