WEESHUISPELIKANEN IN DE OOIE- VAARSSTEEG In juli 1985 werd een tweetal gevelstenen ingemetseld in de zijgevel van het pand Grote Markt 41, hoek Ooievaarssteeg. Het betreft twee terra cotta tableaux die in 1928 werden vervaardigd in het atelier van W.C. Brouwer (1877-1933) voor het tweede gebouw van het v.m. Hervormd Weeshuis aan de Lange Achterweg. (Dit gebouw werd in 1974 gesloopt.) Is op zich veel te zeggen voor dergelijk hergebruik van historisch mate riaal, dit maal is het mis plaatst. Allereerst klopt de relatie van de afbeelding met de omgeving niet. Lokaliteit "De Ooievaar", aan de Ooievaars- steeg, heeft nu in haar gevel twee tegels prijken waarop geen ooievaars maar pelikanen staan afgebeeld, die beschermend de vleugels spreiden over hun jongen. Maar belangrijker is dat de tegels op een andere plaats thuishoren. Het is in feite niet te rijmen met elkaar, dat nota bene vlak na de offi ciële heropening van het v.m. Hervormd Weeshuis, deze twee tegels, die gemeente-eigendom zijn, en die wijzen op de wezen- zorg en van het weeshuis afkom stig zijn, aan de gevel van een willekeurig particulier pand zijn aangebracht. Het bin nenplein van De Lindenhof lijkt ons een betere plaats. (Zie ook Scyedam 1980, nr.3) (Zie foto) De pelikaanstenen van het vm. Hervormd Weeshuis in de zijgevel van het pand Grote Markt 41. PEILMERKSTEEN HOOFDSTRAAT In juli is in de wand van de nieuwe buitenwaterkering aan de voormalige Hoofdstraat een peiImerksteen uit 1953 heringe- metseld. Deze steen was inder tijd aangebracht in de gevel van het pand Hoofdstraat 15 na de stormvloedramp, en op aandringen van de Historische Vereniging bewaard toen de be bouwing aldaar in 1978 moest worden gesloopt. (Zie ook het artikel in Scyedam 1978, nr.4) SPOELINGSCHOUW De ijzeren spoelingschouw die jarenlang achter het Stedelijk Museum was opgeslagen gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Op 1 juli is hij overgebracht naar Wilton Feijenoord, waar de be- drijfsschool de restauratie ervan zal uitvoeren. Tezijner- tijd zal de schouw aan een der vesten worden opgesteld.- 132

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 32