gehouden. Het onderzoek werd uitgevoerd door de heer Ten Bokkel Huinink, controlerend geneesheer van de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. Het onderzoek werd in 1936 als proefschrift gepubliceerd en aan de hand van deze publicatie kan ik iets over de voeding van de Schiedamse werklozen vertellen. (3) Het onderzoek van Ten Bokkel Huinink was een zgn. budget onderzoek. Hij had veertig ge zinnen waarvan de man werkloos was uitgezocht en liet de vrouw des huizes gedurende vier weken alle inkomsten en uitgaven no teren. Aan de hand van deze lijsten berekende hij de hoe veelheid verbruikte calorieën van ieder gezin en bepaalde hij de percentages eiwitten, koolhydraten en vetten in de voeding. We vinden deze gege vens terug in de overzichts lijst, in het boek tabel IX. De tabel bevat verder de gezins- 105 Eiwitten Gram men Koolhydraten Gram men Vetten Gram men 300 750 287 335 407 508 284 146 555 224 414 258 758 459 321 201 215 212 320 307 312 203 251 201 285 256 309 314 420 575 182 200 313 302 11.62 16.74 14.97 13 14.72 11.82 14.90 16 12.4 13.42 12.22 12.40 12.50 16 12.5 13.7 14.35 12.70 10.12 11.40 11.21 10.50 15 11.2 13.8 15.4 14.01 12.20 12.80 14.20 12.7 10.3 11.2 10.17 2.274 3.170 1.314 1.774 2.367 3.733 1.326 634 2.756 917 1.782 1.286 3.875 16.97 1.664 1.010 1.050 981 1.841 1.539 1.518 1.224 086 048 1.152 881 1.303 1.407 1.824 2.424 901 1.393 1.447 1.751 72.47 70.56 68.52 68.63 72.21 75.33 69.82 70.17 61.4 49.48 52.68 57.1 60.7 55.8 58 41.1 60.22 49.9 57.38 57.17 55.02 49.32 58.90 51.80 56.40 64.30 50.2 55.5 54 59.9 61.4 53.7 55.3 59 492 548 317 479 430 651 200 126 521 235 521 279 713 353 334 424 168 278 453 373 414 439 159 453 270 226 211 368 493 464 151 409 378 401 15.91 12.70 16.51 18.37 13.07 12.85 15.28 13.86 26.20 37.10 35.10 30.50 26.80 28.20 29.50 45.20 25.43 37.40 32.50 31.43 33.77 40.09 26.01 37.— 29.80 20.30 35.7 32.3 33.2 25.9 25.9 36 33.5 30.83 Eiwitten Man- waarde Gezins inkom- sten Uitgaven Plant aardig /o Dierlijk Voeding Huur Diversen 91.24 8.76 2.212 1 27,— 10,20 6.— 9,07 68.69 31.31 2.890 23,70 15,32 5,50 5,64 74.99 25.01 2.332 17,65 7,95 4,50 5,38 85.80 14.20 2.530 20,66 8,10 5,65 5,32 69.23 30.77 2.638 18,95 8,43 5,75 5,73 89.66 10.34 2.778 23,50 14,58 6,40 5,68 67.91 32.09 1.971 16,95 6,53 2.30 4,43 48.79 51.21 2.251 10,— 2,46 4,60 3,55 76.80 23.2 2.233 22.36 11,10 5,50 6,70 73.— 27.— 3.541 12,20 5.24 4 4.24 65.60 34.40 3.092 18.70 9,40 6 4,42 73.40 26.60 2.234 20.85 7,11 7,25 8,90 77.3 22.70 3.333 33,90 20.35 6.— 4,51 87.34 12.66 2.045 23,90 9,37 4,75 8,89 76.96 23.04 3.440 20,85 8,64 4,50 4,90 51.55 48.45 3.170 22.— 11,62 4,— 7,63 64.53 35 47 2.200 16,55 7,17 4,50 3,82 67.75 32 25 2 387 15,60 6,60 3,60 5,88 81.15 18.85 2.362 23,10 9,64 5,55 3,65 73,78 26.22 2.545 18,40 7,63 5,50 5,06 71.60 28.40 2.457 15.— 5,58 6,50 4,24 78.89 21.11 2.906 16,20 7,54 2.80 6,02 63 62 36.38 2.451 14,05 5,62 5,— 7,88 49.30 50.70 3.302 13,05 6.70 4,75 3.90 58.50 41.50 2.432 13,75 7,08 5,25 4,46 68.50 31.50 2.414 17.27 6,33 5,25 5,71 46.50 53.50 2.857 20,— 9,43 4,15 0,35 59.10 40.90 2.767 17,25 7,61 5.— 5,10 57.3 42.70 2.036 20,— 9,59 6,10 6,69 73.70 26.30 2.446 24,70 12,34 7,75 4,04 60.41 39.59 1.907 13,50 5,01 5,50 4,08 74 83 25 17 2 700 15,30 6,05 4,— 5,06 68.40 31.60 2.223 18.25 7,55 5,30 6,05 81.24 18.76 2.321 16,50 7,95 3,75 4,72 Gem. 13 59,2 27,8 Gem. manwaarde 2.569. Gem. 18,87 8,58 5,10 5,52

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 5