Winïiek mt». Alpen Ph.C.Visser DOOR 5cHiEDArt-H.A.M,RoEtANTS 26e jaargang nr. 3 augustus 2000 HISTORISCHE VERENIGING SCHIEDAM Scyedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2000 | | pagina 1