26e jaargang nr. 5 december 2000 fflSTORISCHE VERENIGING SCHIEDAM Scyedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2000 | | pagina 1