herkenningsteken: de gaper. Deze kwam alleen in Nederland en Vlaanderen voor en werd later nog alleen door drogisten ge voerd. Helaas zijn gapers bijna geheel uit het straatbeeld verd wenen. Miniraalwater en gemberbier Op 12 mei 1868 verschijnt in de Schiedamsche Courant het volgende bericht: "Dezer dagen is alhier opgericht een fabriek van Koolzuurwa- ter (Eau gazeuse), Geneeskrachtige wateren, Gemberbier en Limonades Gazeuzes, door de firma Roelants, Eijdman Co. Wij maken met genoegen melding van deze zaak, daar zij de eerste inrigting van dien aard hier ter stede is en bogen mag op het onderstaande gunstige getuigenis van den heer G.J. Jacobs- on A.Bzn, scheikundige alhier, welk getuigenis door de geneeskundigen te deze plaatse met hunne naamtekening is bekrachtigd en dat de verklaring inhoudt: dat genoemde scheikun dige eenige flesschen koolzuurhoudend water uit de mineraal-water fabriek van de heeren Roelants, Eijdman Co. met de meeste naauwkeurigheid scheikundig onderzocht heeft en dat dit water geen lood of andere schadelijke metalen bevatenz., enz. Tot zover dit bericht. Wie zaten hier nu achter? Roelants was een bekende apothekersfami lie. H.A. Roelants (Schiedam 1798 - 1864) opende op 1 november 1819 een apotheek op de Hoogstraat 123, waar hij naast de zaak woonde. J.J. Roelants (geboren te Schiedam in 1812) was tot 1849 apotheker in Rotterdam. J.J. Roelants (geboren te Schiedam in 1835) had wel de apothekersopleiding aan de Klinische School Rotterdam gevolgd en later ook examen gedaan. (Daar lagen altijd enige jaren tussen). Maar van hem is niet bekend of hij zich ook daadwerkelijk als apotheker heeft gevestigd. Wel zien wij hem later terug als Directeur van de Gemeente Gasfabriek en Drinkwaterleiding te Schiedam. Opmerkelijk dus dat tijdens de oprichting van de firma Roelants, Eijdman Co. niet bekend is of er nog een Roelants actief was als apotheker. Misschien hebben zij alleen maar hun naam geleend. Bij de oprichting was wel betrokken J.A. Backer, geboren te Dordrecht in 1842 en in 1911 te Schiedam overleden. Hij kwam uit een familie van suikerraffmeurs te Dordrecht. De andere oprichter was F.H. Eijdman, geboren te 1845 te Oud-Beijerland. Hij was getrouwd met Lucia J. Backer (Dordrecht 1840 - Schiedam 1872), de zuster van J.A. Backer. In juli 1873 werd het bedrijf alweer ontbonden door J.A. Backer en F.H. Eijdman. Deze laatste, die dan al niet meer in Schiedam woont trekt zich terug. J.A. Backer zet de apo theek alleen voort, maar afgesproken wordt dat de naam Roelants, Eijdman Co. gevoerd blijft worden. Pas omstreeks 1892 wordt de naam van het bedrijf J.A. Backer. Eijdman gaat naar Ned. Indië en is daar van 1875 - 1879 militair apotheker Landmacht 3e klasse. Later is hij daar chemicus in de suikerindustrie en oefent dit beroep ook uit in Nederland. Als hij op 3 februari 1917 in Rijswijk overlijdt, dan herdenkt de Schiedamse dichter W.L.Penning Eijdman in een gedicht (Opgenomen in "Levensavond" Amsterdam 1921). Over de man, die bij de opening van de fabriek controles uitoefende G.J. Jacobson is 83

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 11