FABRIEK KOOLZUUR WATER (Eau Gazeuse), GENEESKRACHTIGE WATEREN LIMONADES GAZEUSES, bekend dat hij het apothekersexamen had afgelegd. Hij zat in de "Geneeskundige Raad" in Zuid-Holland, waarin artsen en apothekers zaten. Later is hij ook mededirecteur van de Stearine kaarsenfabriek Apollo. Bij het bekijken van de advertentie bij de opening van Roelants, Eijdman Co. valt op dat men uit vele soorten (bron)water kon kiezen. Men kon de sifon met water ook laten thuis bezorgen of een abonnement nemen. Gemberbier is niet een bepaald soort bier uit de brouwerij, maar wordt gemaakt van gember, suiker, citroensap, honing en water. GOl BE It BIEB (Gingerbeer) HO E LAX TS E IJ DM AST ApothekersBoterstranlE, 30, Schiedam. P n IJ ZEN PER SIP II O N. Co., GEMBFRMIER en Ll.MüNADKS GAZEUSI'S. 84 VAN Van Koolzuurwater (Eau Gazeuse)0.125 Fachingerwater-015 Selterswater-0.15 Sodawater-0.15 .Magnesiawater- 0.15 Ueilbrunn Adelheids Quellewnter. - 0 20 Piilnna Bitterwater- 0 30 Saidschülzwater- 0.30 Friedrichshallerwaterf 0 30 Vichy Grande Grillewater- 0.30 Pyrmont Staalbronwater- 0.4Q Kissinger Ragocziwater- 0.10 Ems Kranchenwater- 0.30 Karlsbadwater- 0.-40 Spa-Pouhonwater- 0.30 Kreuznachwater- 0.30 Gemberbier (Gingerbeer) Gilroen Limonade Oranje Frambozen l'cren Vanille pr. Flacon. f 0.12' - 0.12' - 012' - 0 lö - 0 12* - 0.171 P li IJ Z E N pr. heele Siphon, pr. f 0.25 - 0.25 0.25 - 0 30 - 0.25 - O.iO halve Siphon. f 0.15 - 0.15 - 0.13 - 0.17* - 0.15 - 0.25 De Gcni-rHltrafliliae Watfren worden nauwkeurig bereid volgens de voorschriften, daarvan door de beroemdste scheikundigen van onzen tijd gegeven. Op verlangen worden ook anderedan de boven genoemde vervaardigd. Daar bij de samenstelling van den toestel (uit de fabriek van de HH. HERMANN LA CHAPELLE CU. GLOVER, te Parijs) allo gebruik van lood ten atrengate ia vermeden, loopen de daarmede ver vaardigde dranken geen gevaar van verontreiniging met dit voor de gezondheid zoo schadelijk metaal. Zoowel voor bet Itnoizuiirviivti r- I nII ttazetiar) als voor de overige mousserende dranken kan men zich abonneren. Voor bet Koolzuurwater tegen f l.per 10 Siphons. Do Elesschen worden geregeld bezorgd. De in gebruik zijnde Siphons worden niet in rekening gebracht. Daar evenwei elke Siphon eene waarde heeft van f 2.worden 2Ïj aan do goede zorgen der ver bruikers aanbevolen. Voor eene gebroken Siphon, mits de tinnen kap ongeschonden zjjwordt f in rekening gebracht. Maandelijks wordt over het bedrag beschikt. Gedrukt bjj VAN DIJK S CO.WP.te ScmeDitT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 12