APOTHEEK W. MAAS ZOON. zen op water uit de Schie of de grach ten.. En dit verontreinigde water (door branderijen bijvoorbeeld) kan de oorzaak zijn van typhus, maar vooral van cholera-epide- mieën. Het aantal slachtoffers in buurten waar de sloten niet gespuid konden worden was significant hoger dan in buurten waar het water door spuien regelmatig werd ververst. De laatste cholera-epidemieën waren in 1866 met 251 doden en 1867 met 31 doden 4). In 1867 werd gratis "vers" Maaswater verstrekt. Pas in 1886, toen de drinkwaterleiding in gebruik werd gsteld was het grote choleragevaar voorbij 87 Tekening behorend bij aanvraag voor oprichting van een mineraalwaterfabriek (1888). Uit de toelichting blijk dat het vooral gaat om de distilleerketel. De mineraalwaterfabriek bestond al veel langer. De tekening zelfstelt weinig voor. De Selectienummers zijn nummers van het kadaster. A is de fabriek, B is de gashouder, C is de gasontwikkelaar, D is de verzadiger, E zijn de hoppers, F is het fornuis met Distilleerketel en casserole (brandpan). Het is de bedoeling dat de distilleerketel moet dienen voor het vervaardigen van aqua lauro, ten behoeve van eigen bedrijf en andere apotheken. Aqua lauro was een middel tegen hoest. In een toelichting voor de Kamer van Koophandel wordt nog iets over de fabricage van mineraalwater gemeld. Het water, dat wordt gebruikt, is Maaswater, goed gefiltreerd over houtskool. In een gasontwikkelaar wordt uit magnesit door middel van zwavel zuur koolzuur bereid. Dit gaat naar een gashouder, een gegoten bronzen bol met inhoud van 25 Ned. kannen (Miters). In een toe stel met een soort scheprad kunnen door 2 man 100 a 120 siphons per uur gevuld worden. Met "stoom als kracht kan dit opgevoerd worden tot 150 a 180. De druk in de siphon is 11 a 13 atmosfeer. De sifon is in 1813 uitgevonden door Charles Plynth. Met de metalen hevel kon men het koolzuurhoudende water laten uitstro men. De afbeelding komt uit een catalogus. Wegens vertrek naar elders, geven de ondergeteekendeu bij deze aan hunne Clien tèle kennis, dat zij hunne van heden af hebben overgedaan aan den Heer «I. A. BACM.EIÏ. Firma ROELANTS, EIJDMAN 8c Co., Botcrstiaat E 39 wien zij onder dankzegging voor het genoten vertrouwen beleefd aan bevelen. jjet meerendeel zal wel zijn aangewe- Het is wel grappig, dat kort nadat de koolzuurwaterfabriek van Roelants, Eijdman Co. 4) in "Schiedam in de tweede helft van de 19e eeuw" van dr. H. Schmitz staat een te laag aantal voor 1867. Volgens de Schiedamsche Courant is het aantal slachtoffers in 1867: 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 15