F.H.BACKER 91 Er waren apotheken, die in de stad op enkele plaatsen receptenbussen hadden. Daar kon men zijn recept in deponeren, de apotheek ledigde regelmatig de bussen. Al in 1883 had Backer een bus aan de brugwachterswoning aan de Gerrit Verboonstraat. Toen er in 1928 een nieuwe brug kwam, kwam er op het brugwachtershuisje naast de kast met de reddingsboei een teakhouten receptenbus, waarvoor per jaar een bedrag van f. 1,00 aan de gemeente moest worden betaald. In 1921 was aan het brugwachtershuisje van de Ooievaarsbrug een receptenbus geplaatst. Een jaar later meldt de stationschef, dat tegen "een net uitziende en solide bus aan de muur van het voorgebouw (van het station) geen bezwaar bestaat. Ook de "Spaarbank anno 1820" vond het in 1932 goed, dat er een bus kwam aan het bijkantoor Leliestraat hoek Gr oenelaan. Zuivere Scheikundig onderzocht door APOTHEKER L'duinaslrdsl 5®' Schiedam- bf° TH EK ER '^mastraat 58. LcHIEDam Deze levertraan emulsie Kan zoowel in den zomer als in den winter gebruikt worden met het zelfde succes Op blz. 90 is een kwitantie uit 1922. Hierboven de achterzijde van deze kwitantie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 19