De apotheek nu Vanaf het begin van de vorige eeuw namen de industrieel vervaardigde kant-en-klare geneesmiddelen steeds meer toe en nam het aantal "eigen bereidingen" navenant af. Maar in Nederland is het gewoonte om geneesmiddelen van een apotheek te betrekken en door zijn opleiding is de apotheker in staat tot "medicatiebewaking" en voorlichting over genees- middelengebruik. In de eerste helft van de vorige eeuw werd de apotheker ingeschakeld in onderzoek van drinkwater, zuivelproducten en andere levensmiddelen. Ook voor klinisch chemisch en toxicologisch onderzoek deed men een beroep op apothekers, die daarvoor uitgebreid analytisch geschoold werden. Maar langzamerhand werd dit allemaal zo specialistisch, dat deze taken door anderen werden overgenomen. Zo is in de loop der eeuwen het oude beroep van apotheker steeds maar weer verbreed en versmald, maar altijd is er de kerntaak, het monopolie op de verkoop van geneesmiddelen op recept, gebleven. Apotheek 't Gouden Hert maakt nog een drankje zelf. Op de oorspronkelijke manier wordt daar nog het hoestdrankje carrageendrank gemaakt. BRONNEN Informatie over Schiedamse apothekers in de 19e eeuw is verkregen uit: Lijsten met apothekers enz. in GAS. Jaarboekjes en Adresboeken. Schiedamsche Courant Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867, Rotterdam 1992 door A.I. Bierman, M. J. van Lieburg en D.A. Wittop Koning. D.A. Wittop Koning, Compendium voor de geschiedenis van de Pharmacie van Nederland Lochum 1986. Bosman-Jelgersma, H.A., Poeders, pillen en patiënten, Amsterdam 1983. Medicijnen van vroeger. Mededeling 295 van Museum Boerhaave Leiden. "Bijsluiter" bij een in 2002 gehouden tentoonstelling. "Familiearchief Backer", ondergebracht in het Gemeentearchief Vlaardingen. Dr. A.I. Bierman was zo vriendelijk om vragen op het vakgebied uit te zoeken en te beant woorden. De huidige apotheker van 't Gouden Hert, drs. J. de Jong Jr. stelde de foto's van de apotheek beschikbaar. Hij en andere personeelsleden van de apotheek verleenden alle medewerking. 93

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 21