INHOUD COLOFON Secr. Historische Vereniging Schiedam J.A. Guyt-Drenth, Stadhouderslaan 11a 3116 HK Schiedam E-mail: fam.guyt@zonnet.nl (niet voor ledenadministratie) Internet: http://www.scyedam.nl Scyedam is een uitgave van de Historische Vereniging Schiedam en wordt toegezonden aan leden en begunstigers Individueel lidmaatschap 13,65 Lidmaatschap per echtpaar 15,90 Houders bejaardenpas 9,10 Men kan zich als lid aanmelden bij P. Plaisier, Van Ostadelaan 62, 3117 XM SCHIEDAM (tel. 010-426 64 75) Adreswijzigingen, opzeggingen e.d. aan hem opgeven s.v.p. Redactie: Paul Feelders Rie Louis Wim Snikkers (eindredactie) Redactieadres: Schie 17d 3111 PM Schiedam, telefoon 010-426 18 72 Computerverwerking: Wim Snikkers en Ger Lems Druk: BGS Schiedam Niets van deze uitgave mag zonder schriftelij ke toestemming van de redactie worden over genomen. In verband met de geautomatiseerde verwer king van teksten, ontvangt de redactie bijdra gen aan de inhoud van Scyedam graag op 3,5" diskette. Bij voorkeur in WordPerfect of in ASCI-formaat. Geneeskrachtige kruiden uit de apotheek Wim Snikkers 76 Enige herinneringen van een leerling- apothekersassistente A. Frank - van Haasteren 96 Koninklijke Nederlandsche fabriek van verduurzaamde melk Wim Snikkers 100 Historie Actueel R.W. Poels 103 Bij de voorplaat: De Homeopatische Apotheek van Backer aan de Boterstraat 58 in mei 1916.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 2