HISTORIE ACTUEEL 24 april 2003 BABBERSMOLEN RIJKSMONUMENT Door de staatssecretaris van O.C. en W. is de Babbersmolen, genummerd Schiedamse- dijk 2, en gelegen in het volkstuinencom plex Vijfsluizen, geplaatst op de lijst van beschermde monumenten. De ronde stenen bovenkruier is in 1710 gebouwd en was ingericht als poldermolen voor de bemaling van de Babberspolder. De molen werd, na de aanleg van de spoordijk tussen Schiedam en Vlaardingen, in 1888 verhoogd tot stellingmolen. Circa 1925 volgde onttakeling en ombouw tot gemaal. Opmerkelijk is het volgende. In mei 1998 verscheen bij de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg de selectienota "Molens, in complete molens, molenrompen en molen restanten". Hierin werd de Babbersmolen als 'niet beschermenswaardig' geoormerkt. R.W. Poels Een aparte aanvraag tot bescherming werd daarop ingediend door J.L.M.Kies, vrijwil lig molenaar van molen 'De Noord' en R.E.Batenburg, molenmaker te Schiedam. Nadere onderzoeken volgden. In de gewij zigde nota van maart 2000 werd de Babber smolen als 'incomplete molen' wel in de selectie opgenomen. juni-juli 2003 SLOOP WINKELS EN WONINGEN IN GROENOORD-ZUID In juni startte de sloop van winkels en wo ningen aan de Laan van Bol'Es nrs. 11-31 en de daarachter liggende ouderenwoningen Diepenbrockstraat 5-31, Johan Wagenaar- straat 1-29 en Willem Pijperstraat 1-31. Later was het lange flatblok met portiekwo ningen aan de Valeriusstraat 2-104 aan de beurt. Al deze gebouwen waren in gebruik genomen in 1964 en 1965. 103 De in 1888 verhoogde Bahbersmolen op een prentbriefkaart uit circa 1905 (Uitgave R E. S P. Schiedam)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 31