vanaf juli 2003 SLOOP FLATWONINGEN IN NIEUWLAND Begin juli startte de sloop van 17 flatwo ningblokken (totaal 398 woningen) gelegen tussen de Burg.van Haarenlaan en de Dr.Wibautstraat. Het betreft twee blokken P.J.Troelstralaan 10 - 94, vier blokken Goeman Borgesiuslaan en twee blokken Groen van Prinstererlaan, gereed gekomen in 1954. Ze waren ontwikkeld door het bouwbedrijf Bredero en namen door de rode bakstenen gevels een opvallende plaats in tussen de overige 'grauwe' flatge bouwen in Nieuwland. Later werden de gevels van een isolerende laag voorzien en egaal geschilderd. Ook gesloopt werden of worden drie flatgebouwen met portiekwo ningen aan de Dr.Wibautstraat 1-31 en de Prof.Treublaan en vier soortgelijke gebou wen aan de Burg.van Haarenlaan 1157 - 1363 (gebouwd 1955). Tenslotte een twee tal gebouwen met maisonnettewoningen op de hoek van de Burg.van Haarenlaan en de P.J.Troelstralaan 117 - 135 (gebouwd 1956). Al deze woningen waren ontwikkeld door het bouwbedrijf Muijs en De Winter (Muwi). In verband met de herontwikkeling en nieuwbouw moeten tevens 103 bomen, waaronder fraaie exemplaren, worden ge kapt. BOSTON-NAAMPLAA T In 1998 heeft de Historische Vereniging zich beijverd om sloop van vier voormalige branderijen Nieuwe Haven 61 - 67 te voor komen. Dat lukte toen helaas niet. Wel be reikten we dat twee sluitstenen met jaartal en de grote hardstenen naamplaat BOSTON bewaard bleven om eventueel later in de nieuwbouw in te metselen. De projectontwikkelaar nam begin 2002 con tact met ons op om dit ook daadwerkelijk uit te voeren. De architect liet de stenen opmeten en maakte een inpassingstekening van de gevel met nauwkeurige plaats- 104 Troelstralaan en omgeving. Op de voorgrond de Burg.van Haarenlaan. Bijna alle flatgebouwen op de voorgrond (gebouwd in de jaren 1954-1956) zijn of worden gesloopt in de tweede helft van 2003. Foto circa 1957 naar een prentbriefkaart)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 32