106 De ontvangers van het Scidam - ereschildje op 13 september. Westmolenstraat 33, vóór restauratie (Foto: A. Gordijn, 1976) Noordvestsingel 77, vóór restauratie (Foto: M. van Apeldoorn, 1999) Grote of St. Janskerk (Foto: A. Gordijn, 1977) - Westmolenstraat 33, een voormalige branderij uit 1797, eigenaar de heer en mevrouw J. en T.van Rutte - Grote of Sint Janskerk, eigenaar College van kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Ge meente Schiedam. Afgeronde restauraties renovaties: - Schiedamseweg 3 - Opstandingskerk aan de Burg.Honnerlage Gretelaan - Nieuwstraat 39 ER BESTAAN SLOOPPLANNEN VOOR DE VOLGENDE PANDEN: - Polderweg 19, een 18e eeuws boerderijtje met een herdenkingssteen uit de 18e eeuw - Overschiesestraat 5 t/m 73 (i.v.m. tram-plus) - Hagastraat 129-133 twee voormalige branderij en uit de 19e eeuw. - Burgemeester Knappertlaan 2 t/m 22 - Nieuwe Haven 135 (19e eeuwsehoekwoning) - Nieuwe Haven 137 (19e eeuwse woning) - Nieuwe Haven 139 (voormalige 19e eeuwse branderij met gewijzigde gevel; alleen de gevel blijft gehandhaafd) - Nieuwe Haven 141 (voormalige 19e eeuwse branderij) - Nieuwe Haven 143 (voormalige 19e eeuwse branderij of pakhuis met 20e eeuwse gevel) - Nieuwe Haven 145 (voormalige 19e eeuwse branderij of pakhuis met 20e eeuwse gevel) - 10 flatwoningblokken: Slachthuislaan, Geert Reindersstraat, D.A.de Jongstraat, Van Esveld- straat, Alexander Numanstraat en Burg.van Haarenlaan het blok met de nummers 1500 - 1546. (bouw uit 1949 en 1951/52) - honderden flatwoningen in Groenoord - Stationsplein 7-15 - Prof.Kamerlingh Onneslaan 146 - 170 - Aantasting van een deel van de op de rijksmo numentenlijst staande winkelpuien van de Passa ge - Koemarktbrug 1927) - Gerrit Verboonstraat, bankgebouw uit 1955 - Havendijk 20-46 (woningen) - Rijnstraat 16-46 (woningen) - Kippenbrug over de Nieuwe Haven - Muziekpodium in de Plantage - Oranjebrug - Koemarkt 1, voormalig Hotel De Kroon - Buitenhavenweg huidig VVV-bureau, voorma lige school

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 34