107 - een pakhuis en een voormalige branderij (19e- eeuws) achter Tuinlaan 50 - Burg.Honnerlage Gretelaan 363, Dienstencen trum De Vier Molens - Burg.Honnerlage Gretelaan 365, Gezinsver vangend tehuis - Boterstraat 32 - Boterstraat 38 (Deze lijst is geheel vrijblijvend. Over termijnen kan niets worden gezegd. Ook kunnen bedreigde panden op deze lijst ontbreken. Tevens bestaat de mogelijkheid dat sommige panden uiteinde lijk toch gehandhaafd blijven.) DE VOLGENDE RESTAURATIEPLANNEN ZIJN IN VOORBEREIDING: - plaatsing Fins houten schoolgebouw uit 1949, afkomstig uit de Schoolstraat, in Sveaparken in Kethel. - Lange Nieuwstraat 117/121 -Nieuwe Haven 101 b Boterstraat 32, gezien vanaf de Schie. Bedreigd door sloop. (Foto: R. W.Poels, april 2003) - Nieuwstraat 32 (klokkenluiderswoning) - Schie 7 - Schie 178 - vm. Sint Jacobsgasthuis Hoogstraat, thans mu seum - Hoogstraat 114 - Hoogstraat 99 DE VOLGENDE RESTAURATIES ZIJN IN UITVOERING: - Boterstraat 46, herenhuis (vanaf ca. 1997) - Lange Nieuwstraat 53, herenhuis (vanaf 2000) - Lange Nieuwstraat 55, herenhuis, vm. Politie bureau (vanaf 2000) - Lange Achterweg 19 en 21 (pakhuis uit 1911 en woonhuis uit 1902) - Alg.Handelsentrepöt, achter Lange Nieuwstraat 109/117 - r.k. St.Jacobuskerk in Kethel (Kerkweg) - Vijgensteeg, voormalige bottelarij van Wenne- ker, verbouwing tot 22 appartementen. - Stadhuis, Grote Markt - Dam 38 Boterstraat 38, bedreigd door sloop. (Foto: A.&H.Groeneweg, 1977)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 35