REDACTIONEEL "Geneeskundige dranken uit de apotheek" Apotheken hebben in de loop der eeuwen altijd een bijzondere positie gehad. Zij hielden zich niet alleen bezig met de verkoop en bereiding van geneesmiddelen, maar als vanzelf kwamen daar vele ande re produkten bij. Zij hadden natuurlijk specifieke kennis in huis. Bovendien beschouwde men veel, nu als gewone voedings- of genotsmiddelen bekend staande artikelen, als geneesmiddel. In de 19e eeuw kwam ook in Schiedam vanuit de apotheek een industrie tot ontwikkeling, die echter ook weer verdwenen is. In de laatste halve eeuw is de apotheek steeds meer uitsluitend verkoper van geneesmiddelen geworden en medicatiebewaker. Aan haar opleiding tot apothekers-assistente op de apotheek zelf haalt A. Frank - van Haasteren enige herinneringen op. Tot slot hebben wij ook in dit nummer weer de rubriek Historie Actueel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 3