waardoor (ge)brandewijn verkregen wordt. In 1349 bereikte de grote Europese pestepidemie de Nederlanden. Als geneesmiddel werd door artsen brandewijn voorgeschreven, te gebruiken uitwendig maar ook steeds meer inwendig. Sterke distillaten geven natuurlijk inwendig een warm gevoel. Veel producten, die wij thans kennen als gewone voedings- of genotmiddelen zijn begon nen als geneesmiddelen. Suiker en daarvan gemaakte producten, cacao, koffie en vooral thee waren soms daarom alleen bij de apotheek verkrijgbaar. Later werd de verkoop van producten aan andere "specialisten" overgelaten. 77 Titelprent van "Het nieu verbetert en vermeerdert Licht der apotekers en distil- leerkonst" door Jan Bis schop, Gent 1653 en vervol gens Amsterdam 1659 tot vijfde druk in 1683.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 5