Schiedam heeft 16 ziekenfondsen gehad en had daarmee landelijk gezien een hoog aantal2). In de 19e eeuw was het aantal apothekers in Schiedam ook al hoger dan landelijk, zoals onderstaand staatje laat zien 3). Jaar Artsen Apothekers Schiedam Landelijk Schiedam Landelijk Aantal Per inwoner Aantal Per inwoner 1856 13 1113 11 1316 1867 13 1291 1383 13 1291 3874 1880 10 2359 2130 10 2359 5884 1900 10 2672 2258 6 4453 7728 Bekijken wij de namen van de Schiedamse apotheken, dan komen wij veel telgen tegen uit de bekende gegoede burgerij. 1822 Apothekers Jacob van der Schalk F.P. Erkelens Ph. van der Hoeven G. Post van der Burg H.J. van Rijsoord Adr. Roelants Er waren twee drogisten. C. Pigeaud (tot 1826) en A.H. Rombouts. Van deze Rombouts is bekend, dat hij in 1821 zowel examen voor apotheker als drogist heeft afgelegd. In 1849 staan de volgende namen in het jaarboekje 1849: H. van der Schalk G.Post van der Burg J.C. Filedt Kok F.D. Erkelens W. Maas G.B.J.Lindeman Ph. van der Hoeven J.T.J. Nolet S.C.Knappert H.A. Roelants C. Dijkman en als drogist: A.H. Rombouts en C. Mak. Achttien jaar later, in 1867, is er een apotheker bijgekomen: J.L. Gouka. F.E. Numan (die ook drogist was) heeft Ph. van der Hoeven (die was overleden) opge volgd. Er waren toen 2 drogisten D. Maltha Gz. en F. Visser. Weer later, 1887, worden genoemd J.T.J. Nolet, Dam 3; J.A. Backer, Boterstraat 58. Laatstgenoemde dreef de zaak toen nog onder de naam Roe lants Eydman Co. Omstreeks 1892 zou het bedrijf de naam Backer krijgen. "De Schiedamse ziekenfondsen rond de eeuwwisseling". K.P. Companje in Scyedam nr. 5, december 1989 3 Ontleend aan (behalve het jaar 1856): "Financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland 1950 - 1941", F.H. van der Velden 79

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 7