Droogdok Maatschappij, de RDM. De Nieuwe Waterweg (NW) kreeg zelfs mensen van dat bedrijf in dienst omdat men hen meer betaalde. In 1922 echter, ging het als gevolg van de lage prijzen (en de hogere lonen?) die men hanteerde al heel slecht en in 1925 dreigde zelfs een faillissement. De Rotterdamse Bank als grote geldschieter trachtte toen het bedrijf door Wilton te laten overnemen maar die voelde er echter niets voor vanwege de slechte economische tijd en bovendien was men bezig een vestiging in Schiedam op te bouwen. Opnieuw werd de RDM benaderd en deze nam in hetzelfde jaar alle aandelen van de NW over. De bedrijfsvoering werd aangepakt en daarna ging het beter. Jarenlang werden er, onder een zelfstandige directie, schepen gebouwd en gerepareerd waarbij de ligging aan de Nieuwe Maas en de Wilhelminahaven van groot belang zijn geweest. In 1978 werd ook dit bedrijf vanwege de concurrentie uit de Aziatische landen én mede als gevolg van de RSV- affaire, definitief gesloten. A. de Jong Niet direct aan de Nieuwe Maas, maar aan de vlakbij gelegen Wilhelminahaven, heeft vanaf 1955 nóg een scheepsbouwbedrijf gelegen, dat van A. de Jong. Oorspronkelijk afkomstig uit Scheveningen waar de uit Vlaardingen afkomstige Albert de Jong in 1877 een scheeps- bouwbedrijfje oprichtte dat zich voornamelijk toelegde op de bouw van Scheveningse bom schuiten. Na een grote storm in 1894 werd de bommenvloot grotendeels vernield en ging men in Scheveningen een haven aanleggen. Bommen waren dus overbodig. De Jong kocht in 1895 een scheepswerfje in Vlaardingen en stapte over op de bouw van stalen loggers. Via aankopen van werfjes in Vlaardingen in 1914, 1928 en 1935 werd het bedrijf groter. Tenslotte werd in 1955 een nevenvestiging in Schiedam gestart. In de jaren zeventig is de 54 Launch s. "PHYLLIS SEED" 8«h. Nov. 1924 BUILDERS NEW WATERWAY. SHIPBUILDING Co.. SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2004 | | pagina 14