van de erven L.C. Verboom. In het jaar daarop wordt de logger "Excelsior" te water gelat en. Het bedrijf heeft nog tijdelijk aan de Spuihaven grond gehuurd en daar drie stalen log gers gebouwd. Op 30 maart 1902 nemen de Gebroeders van der Meer de werf over en hebben daar negen houten loggers gebouwd. Voor stalen schepen kregen zij alsmaar geen toestemming (wegens geluidsoverlast) en toen zij in 1908 toch een ijzeren schip hadden gebouwd kregen zij met de gemeente daarover zoveel ruzie, dat zij in 1909 maar naar Vlaardingen zijn vertrokken. Daar hebben zij in 10 jaar niet minder dan 35 stalen loggers gebouwd. Er kwam een nieuwe eigenaar: A. van der Toom Jzn, bekende naam in de visserijwereld. Er kwamen verschillende rederijen van die naam. Van 1896 tot 1909 exploiteerde A. v.d.Toom vanuit Schiedam Zeevisserij "De Hoop" (populaire naam!), na die tijd voortgezet vanuit Scheveningen: de naamletters werden toen SCH in plaats van SDM. Er werd vanuit Schiedam toen wel meer visserij beoefend, dat kwam omdat de Scheveningse haven er nog niet was. Na 1917 werd J. van Duijvendijk eigenaar van de werf "De Hoop", maar na een paar jaar werd de werf niet meer genoemd. Tot voor enkele jaren zijn op de lokatie bedrijf jes geweest, die zich met scheepsonderhoud bezighielden. Zoals er wel meer zijn geweest. Vanaf eindjaren twintig had je er enkele in de 's-Gravenlandse polder. G. Timmer Zoon (niet ver van de rolbmg) en EJ. Kemper ('s-Gravelandsepolder 75). Maar dit is allemaal verleden tijd. Bronnen: Werf "De Hoop". M.P. Zuydgeest: Informatie en alle afbeeldingen. GAS: adresboeken. Werf "De Hoop" Kethel. L. Jongste: Informatie en afbeeldingen. Museum Oud Overschie: Informatie en afbeelding. Hans Beukema Piet de Greef: "Frater Smid, een vergeten rederijHaarlem 1993 vlak voor de tewaterlating.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2004 | | pagina 23