SCHEEPSBOUW, EEN VORSTELIJK GEBEUREN Siem Rosman 10 september 1921, H.M. Koninging Wilhelmina en Prins Hendrik bezoeken N.V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf te Schiedam. Als intermezzo in het officieel bezoek van het Koninklijk paar aan Rotterdam wordt na de rondrit per rijtuig ingescheept op de bij de Kon. Roei- en zeilvereniging 'De Maas" afge meerde rivierboot 'Stad Rotterdam'. Vanaf het water wordt de skyline van Rotterdam aan schouwd en vervolgens koers gezet naar de in aanbouw zijnde werf van Wilton in Schiedam. Op de werf werd gewerkt aan de bouw van een vast dok, terwijl er voorts reeds een drijvend droogdok was geïnstalleerd met een hefvermogen van 46.000 ton. De Koningin had te ken nen gegeven dat zij het grote dok wilde bezichtigen. De Schiedamsche Courant van 12 september 1921 meldt hierover: ..."Waar dit bezoek niet de Gemeente Schiedam betrof, waren hier geen autoriteiten aan wezig, zoodat de Hooge bezoekers daar ontvangen werden door de 5 heeren Wilton, mr Fruin, Secretaris van Commissarissen, de heeren Ripperda en Wierdsma, Piec en de Ruys. Een zoontje van den heer Bart Wilton bood Hare Majesteit bij het betreden van het dok bloe men aan. Langs de binnenzijde van den oostelijken wand die 15 M. hoog is, was een tijdelijke brug gebouwd, waarvan de helling niet minder dan 90 meter lang was. Langs deze brug bereikte de bezoekers den bovenkant van het dok, echter niet zonder halverwege te hebben stilgestaan om dan een blik te werpen over het geheele terrein, Langs den zelf den weg werd weer teruggegaan naar beneden en nu werd aan de Oostelijke zijde het dok verlaten en de 'Stad Rotterdam' weer betreden. Vervolgens vertrok het gezelschap weer richting Rotterdam.". 1925 H.M.Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana bezichtigen, tij dens het officieel bezoek aan Schiedam, de Werf Gusto v/h A/.F. Smulders 25 september 1925 65

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2004 | | pagina 25