Woensdag 7 juni 1933. Bezoek van H.K.H. Prinses Juliana aan Scheepsbouw Maatschappij Nieuwe Waterweg te Schiedam. Om half vier n.m. komt de prinses aan met het schip "Hermanus". Het schip meert aan bij een ponton in de Wilhelminahaven nabij dok 6. Vanaf het ponton naar de tribune was een "straat" gelegd van plaatijzer. Het Dockyard Muziekgezelschap musiceert. Om kwart voor vier hakt zij met een zilveren scheepmakersbijltje het touw door dat de laatste beletselen van het eerste deel van het dok wegtrekt. Terwijl de champagnefles tegen de wand van het dok stuk slaat, zegt de Prinses: "Ik doop u, Prins Hendrikdok no. 4" Precies een kwartier later gaat het tweede deel van het dok te water. Na de officiële plechtigheid worden de beide helften van het dok in de Wilhelminahaven versleept en zo achter elkaar gelegd dat zij daarna aaneengek- lonken kunnen worden (bron: Schiedamsche Crt 8 juni 1933) Prinses in de fde Prinses Juliana neemt om half vijf afscheid uitgeleide gedaan door de Schiedamse burge meester H. Stulemeijer en van mr. P. Drooglever Fortuyn burgemeester van Rotterdam. Bij het verlaten van het werfterrein, per auto, verlaten staan velen haar op te wachten. Op de Nieuwe Haven moet de Prinses wachten voor de geopende Oranjebrug en haar auto staat daar als zesde in de file... 3 oktober 1936 H.M. Koningin Wilhelmina stelt Hr. Ms kruiser De Ruyter in dienst Op 3 oktober stelt bij de scheepswerf Wilton-Fijenoord in Schiedam H.M. Koningin Wilhelmina de kruiser De Ruyter in dienst. Het schip werd later gesta tioneerd in het v.m. Ned. Oost- Indië. Vlaggeschip van een eskader v- 1 if met schout-bij-nacht Karei Door man als commandant. In febr. 1942, na het uitbreken van de oorlog met Japan, kreeg Doorman tevens het tactisch bevel over de gezamenlijke eenheid geallieerde schepen (Ver.Staten, Gr.Br., Nederland, Australië). Op 27 februari 1942 begon een fatale slag in de Javazee. Omstreeks zonsondergang deed Doorman een paar korte tactische seinen uitgaan naar zijn eskader. Een ervan, 'all ships follow me', is, verfraaid tot 'ik val aan: volgt mij', een gevleugeld woord gebleven. In de volgende uren werd vrijwel het gehele eskader vernietigd. Doorman zelf ging, met het vlaggeschip, de kruiser De Ruyter, ten onder. (Foto: WF) 66

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2004 | | pagina 26