KRIS KRAS TUSSEN SCHIP EN WAL... scheepsbouw allerlei Siem Rosman Tweede leven van een kantoorstoel Citaat uit: Reis door mijn kamer van Maarten Biesheuvel Links van de deur bevindt zich mijn boekenkast en daarvoor heb ik mijn 'schaduw van de elektrische stoel', een zetel waarin mijn moeder zat tot vlak voor ze doodging. Het is een kantoorstoel uit 1920, mijn vader heeft hem in huis gebracht, het is een voorname stoel, misschien heeft het zitvlak van de directeur van de werf Wilton Fijenoord in Schiedam er nog op gerust. De stoel heeft houten armsteunen en op een van die steunen heb ik een lamp vastgemaakt, waarvan het licht op mijn boek valt als ik op de stoel zit, voor het overige laat zij de hele kamer onverlicht. Honderden uren heb ik op die stoel doorgebracht, mijn vader en moeder vroeger ook, maar ik vraag me af of iemand ooit zo gelukkig is geweest in dat ding als ik... 's Avonds ga ik altijd naar mijn studeerkamer, die ik overigens van Eva 'mijn kamertje' moet noemen omdat ik nooit 'studeer', en lees dan van half tien tot drie uur in de nacht. Ik heb dan bijvoorbeeld Tsjechov in mijn hand of Joseph Conrad, ik zit heerlijk, de telefoon wordt door Eva beantwoord, voor bezoekers kom ik alleen als Eva me roept, het licht valt op het boek, buiten regent het en waait de wind, de wekker tikt met een aangenaam geluid, en zo lees ik, lees ik, lees ik. De gelukkigste man die ik ooit ontmoet heb, ben ik zelf, vreemd om dat te zeggen. Wat een avonturen heb ik in die stoel meegemaakt..." De werven in de Tweede Wereldoorlog Na uitvoerig citeren van hetgeen Dr. L. de Jong in deel 4 van het boek 'Het Koninkrijk Der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' over de scheeps werven schrijft, vervolgen de auteurs van het boek 'Schaduwen over Schiedam: "Dit relaas (bedoeld is de uiteenzetting van Dr. L. de Jong over de positie van de Schiedamse werven) behoeft naar onze mening geen verder commentaar. Wilton-Fijenoord en Gusto bleven de gehele bezettingstijd aan de Duitsers leveren". Deze leveranties zijn een pijnlijke episode in de geschiedenis van de bedrijven. Men zal de schepen die werden afgeleverd dan ook vergeefs op de bouwlijsten zoeken. Daarvoor kan men wel terecht op buitenlandse inter net-sites en men vindt dan bijvoorbeeld onder 'Minensuchboot 1940' een opsomming van schepen gebouwd bij de werf Wilton-Fijenoord en hun data van tewaterlating: de M 421 op 29-11 -1941de M 422 op 06-08-1942, de M423/8 op 18-10-1942 (de tewaterlatingen van deze laatste groep staan op één datum genoteerd, de indienststellingsdata variëren van 29- 69 Het gehavende 46.000 tons dok na geallieerd bombardement {Foto: WF)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2004 | | pagina 29