Werknemer WF slachtoffer vliegtuigongeluk Op 2 april 1952 waren naast de familie, ook de voltallige directie en honderden personeel sleden van de werf Wilton-Fijenoord alsmede een delegatie van de KLM naar de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk te Schiedam gekomen om de laatste eer te bewijzen aan de heer A. de Koning, in leven constructeur-tekenaar bij de werf. Hij werkte al meer dan dertig jaar bij Wilton-Fijenoord. De heer De Koning was een van de omgekomenen bij de vliegramp met de DC-6 'Koningin Juliana' bij Frankfurt in Duitsland. Een van de andere slachtoffers was de heer Ir N.J.C.Smit, werkzaam bij de rederij Vinke, de maatschappij die de walvisvaarder Willem Barendsz I naar het zuidelijk halfrond had uitgezonden en voorts de bouw van een nieuw fabrieksschip aan de werf had opgedragen. Beide heren keerden terug van een vier maanden durende studiereis naar het schip in de Zuidelijke Ijszee. De gegevens van de studie zouden dienen als basis bij de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe walvisvaarder. Hun missie was bijna ten einde en vol indrukken en ideeën zou de ontwerpfase van start hebben kunnen gaan ware het niet dat het fatale vliegtuigongeluk een einde aan deze levens maakte. Voor de familie niet het weerzien waarop men zich ver heugde. Voor zijn collega's een lege plaats en voor de maatschappij een tegenslag bij het maken van het nieuwbouwplan. NEVAS Een foto van Prins Berhard bij een bezoek aan de NEVAS. Deze naam staat voor: Nederlandse Vereniging tot Adoptie van Schepen. Op initiatief van de Schiedamse gezagvoerder Hatenboer werd deze vereniging in 1947 naar Engels voorbeeld in het leven geroepen. De prins nam het ere-voorzitterschap op zich. Honderden scholen correspondeerden met de bemanningen van even zovele Nederlandse schepen. Doel van de vereniging: het bijbrengen van een maritieme visie bij de schooljeugd. Naast het schrijven van brieven behoorde vaak ook een bezoek aan het desbetreffend schip tot de activiteiten. Velen in Schiedam en daar buiten zullen zich dat ongetwijfeld nog herin neren. 71 (Foto: coll. mevrouw. H. van Daalen., dochter van het schoolhoofd Van Daalen, een der bestu ursleden van de NEVAS)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2004 | | pagina 31