Overigens met steun van regeringswege. Op initiatief van enkele Schiedamse reders krijgt men gedaan dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij een toezegging doet het op stapel te zetten schip de 'Stad Schiedam', voor drie achtereenvolgende reizen naar Indië te bevrachten. Overigens zijn het zeker niet alleen de Schiedammers die sceptisch staan tegen over alle nieuwigheden van stoom en staal. Ook de voorstanders van stoomschepen laten hun boten nog tijden lang voor alle zekerheid ook van zeilen voorzien. De houten schepen zoals het op de werf De Nijverheid gebouwde - fregat getuigde - schip 'Stad Schiedam', de bark 'Soloo' en de op de werf De Lelie gebouwde brik 'H. Willibrordus' worden door Schiedamse rederijen op de Oost-Indiëvaart ingezet. Houten zeilschepen zijn derhalve nog lang in trek. Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw worden er nog enkele tientallen van gebouwd en eerst rond 1900 komt in Schiedam de productie van ijzeren stoomschepen in zicht. 48 De Stad Schiedam, 1836, 801 ton, werf De Nijverheid Schiedam, gebouwd in opdracht van de Schiedamsche Scheepsrederij, tekening uit 1856 van J. Spin (coll. Museum 't Behouden Huys) ('i7'J04) Tc Schiedam ligt in Lading naar BATAVIA, om op 15 Augustus te Helvoltsi.uis tot vertrek gereed te zijn, het snelzeilend, gekoperd, Tvvcedeks I'REGAT- SCHIP de Stad Schiedam, gevoerd wordende door Kapi tein D. H. de Botn bijzonder ingengt voor Passagiers, en van eenen bekwamen Scheeps Doctor voorzien. Die genen welke daarvan voor den ovcrlogt naar Java of ter verzending van Goederen wensrhen gebruix te maken, gelieven zich te adresseren bi| de liargadoors A. PRINS C°. en de GROOT ROLLANTS C". te Schiedam Advertentie Algemeen Handelsbad d.d. 6 augustus 1838

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2004 | | pagina 8