Schiedam, scheepsbouwstad Midden negentiende eeuw probeert Schiedam nog wel opnieuw de havenactiviteiten uit te breiden. In 1846 is er een plan voor een zijtak van de spoorlijn vanaf station Schiedam naar het havengebied, aansluiting gevend op een door de H.1J.S.M., de Hollands IJzeren Spoorweg-Maatschappij, in te stellen stoombootdienst Schiedam - Harwich, Nadat duidelijk werd dat Schiedam stevig voor de kosten van aanleg zou moeten opdraaien verdween het plan in de la. De uitbreidingsplannen worden nog lang vanuit de bestaande havens bedacht met de Voorhaven als entree. Zo wordt in 1860 de Westerhaven (plus Houthaven) gegraven. Deze heeft brede kaden, maar was voor zeeschepen door toename van de scheepsgrootte niet geschikt. Ook de sluis aan de Voorhaven was daarvoor te smal. Via veel plannen maken en overleg voeren wordt tweede helft negentiende eeuw van lieverlee duidelijk dat voor havens waar zeeschepen kunnen afmeren insteken vanaf de Nieuwe Maas nodig zijn. In 1898 wordt in het Oost Frankenland de Oosterhaven gegraven, later onderdeel van de Merwedehaven Een haven die Rotterdam - na de annexatie van dat gebied - graaft. De aan het terrein van Gusto liggende kade wordt door de werf benut als afbouwkade. Met de grond die vrijkomt door het graven van de Rotterdamse Waalhaven wordt begin twintigste eeuw het gorzengebied tussen Voorhaven en Vijfsluizen opgespoten. In 1909 is het werk gereed en gaat Schiedam beschikken over uitgestrekte bebouwbare terreinen gelegen aan diep vaar water. Het zwaartepunt van de scheepsbouwactiviteiten ligt dan niet langer bij de werven Scheepvaart en agenturen (later worden de aandelen aan de Rotterdamse Droogdok Maatschappij verkocht). Vervolgens worden de Wiltonhaven en Vijfsluizenhaven gegraven en vestigt zich er de werf Wilton. Schiedam zal decennia lang de scheepsbouwstad van Nederland bij uitstek zijn. langs de binnenhavens maar bij de zich vestigende reuzen op dat terrein in het gebied aan de Nieuwe Maas. De Firma A.F. Smulders ver werft zich in 1901 grond en vestigt er de werf Gusto vlak naast het door scheepswerf De Nijverheid verlaten ter rein. Later koopt Gusto die grond er bij. Nadat de Wilhelminahaven is gegraven vestigt zich daar de scheepswerf 'Nieuwe Waterweg', dochteronderne ming van Furness 49 MACHit MADROE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2004 | | pagina 9